Ochrana osobních údajů - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky webových stránek https://paton.cz/.

I. Údaje správce osobních údajů

Dovolujeme si vás informovat, že správcem vašich osobních údajů je společnost MasterWeld Sp. z o.o., 35-213 Rzeszów, ulice Kapitałowa 4, NIP: 813 375 25 15 .Dále jen “Společnost”. Kontaktovat společnost ohledně ochrany osobních údajů je možné na následující e-mailové adrese: sale@paton.cz

II. Účely a základ zpracování osobních údajů

Za účelem poskytování služeb v souladu se svým obchodním profilem zpracovává společnost vaše osobní údaje – pro různé účely, vždy však v souladu se zákonem. Níže naleznete podrobný seznam účelů, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, spolu s právním základem.

Zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- jméno a příjmení, případně název společnosti-
doručovací adresa-
e-mailová adresa
,- DIČ v případě podnikatele-
číslo objednávky
,- datum registrace, za účelem vyhodnocení služby a provedení služby.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO, který umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro podniknutí kroků k uzavření smlouvy.

Za účelem vyřízení reklamace zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- jméno a příjmení, případně firma –
e-mailová adresa,-
číslo objednávky,-
případně adresa bydliště – v případě vrácení peněz,- případně číslo
bankovního účtu – v případě vrácení peněz.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO, který umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro podniknutí kroků k uzavření smlouvy;

Abychom vám mohli zasílat e-mailová oznámení o zprávách ve vašem zákaznickém panelu, zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- e-mailová adresa
,- číslo objednávky.

Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tímto způsobem správce osobních údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem společnosti informovat zákazníka o činnostech souvisejících s realizací služby za účelem zvýšení komfortu při využívání služby);

Abychom vás mohli telefonicky kontaktovat v záležitostech souvisejících s poskytováním služby, zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- telefonní
číslo,- číslo objednávky.

– pokud máte zájem o formu telefonického kontaktu (nevyžadujeme povinné uvedení telefonního čísla). Právním základem pro takové zpracování je čl.6 odst.1 písm. a) nařízení RODO, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě svobodně uděleného souhlasu;

Za účelem vystavování faktur a plnění dalších povinností vyplývajících z daňových zákonů, jako je vedení účetnictví po dobu 5 let, zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- jméno a příjmení, případně název společnosti
,- adresa bydliště nebo sídla,-
číslo NIP,-
číslo objednávky.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud je takové zpracování nezbytné pro to, aby správce údajů splnil své povinnosti vyplývající ze zákona;

Za účelem uložení nezaplacených poptávek zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- jméno a příjmení, případně název společnosti-
e-mailová adresa
,- číslo objednávky.

– Může se totiž stát, že se rozhodnete službu využít až po nějaké době od obdržení ocenění. Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tímto způsobem správce osobních údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem společnosti umožnit uzavření smlouvy na určitou dobu bez nutnosti opakovat vyhodnocení);


Za účelem vytvoření registrů a záznamů souvisejících s nařízením RODO, včetně například registru zákazníků, kteří vznesli námitku podle nařízení RODO, zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- jméno
,- e-mailová adresa
,Nařízení RODO nám ukládá určité dokumentační povinnosti, abychom prokázali soulad a odpovědnost, takže pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely, musíme například vědět, na koho přímý marketing neuplatňujeme, protože si to nepřeje.

Právním základem pro takové zpracování údajů je zaprvé čl.6 odst.1 písm. c) RODO, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud je takové zpracování nezbytné pro to, aby správce osobních údajů splnil své povinnosti vyplývající z právních předpisů; zadruhé čl.6 odst.1 písm. f) RODO, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tím správce osobních údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem společnosti mít informace o osobách, které uplatňují svá práva podle RODO);

Za účelem zjištění, vyšetřování nebo obrany proti nárokům zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- jméno, případně název společnosti
,- adresa bydliště (pokud byla poskytnuta),-
číslo PESEL nebo číslo NIP (pokud bylo poskytnuto),-
e-mailová adresa,-
IP
adresa,-
číslo objednávky.

Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, který umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud tím správce osobních údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem společnosti mít k dispozici osobní údaje pro určení, uplatnění nebo obranu proti nárokům, včetně nároků zákazníků a třetích stran);

Pro archivační a důkazní účely zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- jméno a příjmení (pokud je uvedeno)
,- e-mailová adresa
,- číslo objednávky-
za účelem zajištění informací, které mohou sloužit k prokázání právně významných skutečností. Právním základem pro takové zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. f) RODO, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud tímto způsobem správce osobních údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem společnosti mít k dispozici osobní údaje, které nám umožní prokázat určité skutečnosti související s poskytováním služeb, např. když si je vyžádá nějaký státní orgán);

Pro analytické účely, tj. pro výzkum a analýzu aktivit na webových stránkách společnosti, zpracováváme tyto osobní údaje: –
datum a čas návštěvy webových stránek, –
typ operačního systému, –
přibližná poloha, – typ
webového prohlížeče použitého k prohlížení webových stránek, –
čas strávený na webových stránkách, –
navštívené podstránky, –
podstránka, kde byl vyplněn kontaktní formulář.

Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, který umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud tím správce osobních údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem společnosti zjistit informace o aktivitách zákazníků na webových stránkách);

Za účelem použití souborů cookie na webových stránkách zpracováváme tyto textové informace. Právním základem pro takové zpracování je čl.6 odst.1 písm.a) nařízení RODO, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě svobodně uděleného souhlasu (při prvním vstupu na webové stránky jste dotázáni, zda souhlasíte s používáním souborů cookie);

Za účelem správy webových stránek zpracováváme osobní údaje, jako jsou
:- IP adresa
,- datum a čas serveru,-
informace o webovém prohlížeči
,- informace o operačním systému –
tyto údaje se automaticky ukládají do tzv. serverových protokolů při každém použití webových stránek společnosti. Správa webových stránek bez použití serveru a bez tohoto automatického záznamu by nebyla možná. Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tímto způsobem správce osobních údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem společnosti správa webových stránek);

Odběr novinek

Pokud jste udělili souhlas s odběrem newsletteru, bude vámi poskytnutá e-mailová adresa použita pro marketingové účely našich vlastních produktů v obchodě Paton.cz.
Svůj souhlas můžete kdykoli
 odvolat, například tak, že nám napíšete na adresu newsletter@paton.cz.

V tomto e-mailu budete požádáni o zadání e-mailové adresy uvedené při přihlášení k odběru newsletteru a jména přihlašující se osoby. Odhlášení odběru newsletteru bude provedeno okamžitě.


DĚTSKÉ PRIVATIZACE
Služby, které nabízíme, nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Z těchto důvodů vás informujeme, že pokud zjistíme, že zpracováváme osobní údaje dětí mladších 16 let bez souhlasu jejich zákonných zástupců, podnikneme příslušné kroky k co nejrychlejšímu odstranění těchto údajů.

Osobní údaje dětí mladších 16 let vědomě nezpracováváme bez platného souhlasu jejich zákonných zástupců.

III. Soubory cookie

 1. Společnost na svých webových stránkách, stejně jako jiné subjekty, používá tzv. cookies, tj. krátké textové informace uložené ve vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení. Mohou být čteny naším systémem a také systémy jiných subjektů, jejichž služby využíváme (např. Facebook, Google).
 2. Soubory cookie mají na webových stránkách řadu funkcí, z nichž většina je užitečná a které se pokusíme popsat níže (pokud jsou informace nedostatečné, kontaktujte nás):
 3. zajištění bezpečnosti – soubory cookie se používají k ověřování uživatelů a k zabránění neoprávněnému použití zákaznického panelu. Slouží tedy k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným přístupem;
 4. dopad na procesy a efektivitu používání webových stránek – soubory cookie se používají pro hladký provoz webových stránek a umožnění používání funkcí, které jsou na nich k dispozici, což je možné mimo jiné díky zapamatování nastavení mezi jednotlivými návštěvami webových stránek. Soubory cookie vám proto umožňují efektivní navigaci po webových stránkách a jejich jednotlivých částech;
 5. stav relace – soubory cookie často ukládají informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, např. které stránky si nejčastěji prohlížejí. Umožňují také identifikovat chyby zobrazené na určitých stránkách. Soubory cookie používané k ukládání takzvaného “stavu relace” proto pomáhají zlepšovat služby a zlepšovat zážitek z prohlížení;
 6. zachování stavu relace – pokud se klient přihlásí do svého panelu, soubory cookie umožňují zachování relace. To znamená, že po přechodu na jinou podstránku nemusíte pokaždé znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo, což přispívá k pohodlnějšímu používání webových stránek;
 7. vytváření statistik – soubory cookie se používají k analýze toho, jak uživatelé používají webové stránky (kolik jich otevře webové stránky, jak dlouho na nich zůstávají, který obsah vzbuzuje největší zájem atd.). To nám umožňuje neustále zlepšovat webové stránky a přizpůsobovat jejich fungování preferencím uživatelů. Ke sledování aktivity a sestavování statistik používáme nástroje společnosti Google, jako je například Google Analytics; kromě vykazování statistik o používání webových stránek lze pixel Google Analytics spolu s některými výše popsanými soubory cookie použít také k tomu, aby vám pomohl zobrazit relevantnější obsah ve službách společnosti Google (například ve vyhledávání Google) a na webu;
 8. používání sociálních funkcí – na webových stránkách máme takzvaný Facebook pixel, který vám umožňuje při používání webových stránek lajkovat naši fanouškovskou stránku na Facebooku. Aby to však bylo možné, musíme používat soubory cookie poskytované společností Facebook.
 9. Váš webový prohlížeč ve výchozím nastavení povoluje používání souborů cookie ve vašem zařízení, proto při první návštěvě udělejte souhlas s používáním souborů cookie. Pokud si však při prohlížení webových stránek nepřejete používat soubory cookie, můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče – zcela zablokovat automatické zpracování souborů cookie nebo si vyžádat upozornění pokaždé, když je soubor cookie umístěn do vašeho zařízení. Nastavení můžete kdykoli změnit.
 10. Přestože respektujeme autonomii každého, kdo tyto webové stránky používá, cítíme se povinni vás upozornit, že zakázání nebo omezení používání souborů cookie může způsobit poměrně závažné potíže při používání webových stránek, jako je nutnost přihlašování na každé podstránce, delší doba načítání, omezení používání funkcí, omezení lajkování stránky na Facebooku atd.

IV. Právo na odvolání souhlasu

 1. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat – podle vlastního uvážení.
 2. Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí tak učinit:
  1. zaslat e-mail přímo společnosti na adresu sale@paton.com.pl nebo
  1. klikněte na odkaz v přiloženém e-mailu na konci zprávy nebo
  1. smazat komentář zveřejněný pod článkem nebo
  1. odstranit vyvěšené servisní stanovisko.
 3. Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo na základě vašeho souhlasu, odvolání vašeho souhlasu nezpůsobuje, že by zpracování vašich osobních údajů bylo do tohoto okamžiku nezákonné. Jinými slovy, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje, dokud svůj souhlas neodvoláte, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování.

V. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

 1. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů je dobrovolné a závisí na vašem uvážení. V některých případech je však poskytnutí určitých osobních údajů nezbytné, aby bylo možné splnit vaše očekávání při využívání služeb.
 2. Pro objednání služby na webových stránkách je nutné uvést vaše jméno a e-mailovou adresu – bez toho nemůžeme uzavřít a plnit smlouvu.
 3. Abyste mohli obdržet fakturu za své služby, je nutné uvést všechny údaje vyžadované daňovými zákony, tj. vaše jméno a příjmení nebo název vaší společnosti, vaši adresu nebo adresu sídla, číslo NIP – bez toho nejsme schopni fakturu správně vystavit.
 4. Abychom vás mohli telefonicky kontaktovat v záležitostech souvisejících s poskytováním služby, je nutné, abyste nám poskytli telefonní číslo – bez něj vás nemůžeme telefonicky kontaktovat.
 5. Pokud si přejete dostávat SMS oznámení o zprávách v zákaznickém panelu, je nutné zadat telefonní číslo – bez něj nejsme schopni zprávy zasílat.
 6. Abyste mohli dostávat slevy na budoucí služby, je nutné uvést vaše jméno a e-mailovou adresu – bez toho vám nemůžeme zasílat slevové kódy.

VI. Automatizované rozhodování a profilování

Dovolujeme si vás informovat, že neprovádíme automatizované rozhodování, a to ani na základě profilování. Obsah dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nepodléhá vyhodnocení informačním systémem. Navrhovaná cena služby není v žádném případě výsledkem hodnocení provedeného jakýmkoli informačním systémem.

VII. Příjemci osobních údajů

 • Stejně jako většina podniků využíváme při své činnosti pomoc jiných stran, což někdy zahrnuje předávání osobních údajů. Proto v případě potřeby předáváme vaše osobní údaje našim spolupracujícím právníkům, kteří poskytují služby, společnostem zajišťujícím rychlé platby, účetní společnosti, hostingové společnosti, společnosti odpovědné za zasílání textových zpráv, jakož i pojišťovně (v případě potřeby opravy škody).
 • Kromě toho se může stát, že např. na základě příslušného právního ustanovení nebo rozhodnutí příslušného orgánu budeme muset vaše osobní údaje předat i jiným subjektům, ať už veřejným nebo soukromým. Proto je pro nás nesmírně obtížné předvídat, kdo může přijít s žádostí o osobní údaje. Nicméně vás ujišťujeme, že každou žádost o osobní údaje velmi pečlivě a důkladně analyzujeme, abychom náhodou nepředali informace neoprávněné osobě.

VIII. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Stejně jako většina podniků využíváme různé populární služby a technologie nabízené subjekty, jako je Facebook, Microsoft nebo Google . Tyto společnosti mají sídlo mimo Evropskou unii, a proto se na ně podle ustanovení nařízení RODO pohlíží jako na třetí země.
 2. Nařízení RODO zavádí určitá omezení pro předávání osobních údajů do třetích zemí, protože vzhledem k tomu, že se zde v zásadě neuplatňují evropské právní předpisy, může být ochrana osobních údajů občanů EU bohužel nedostatečná. Proto je každý správce osobních údajů povinen stanovit právní základ pro takové předávání.
 3. Z naší strany vás ujišťujeme, že při využívání našich služeb a technologií předáváme osobní údaje pouze subjektům ve Spojených státech a pouze těm, které se připojily k programu Privacy Shield na základě prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. července 2016. – více informací o této problematice najdete na internetových stránkách Evropské komise na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Subjekty, které se přihlásily k programu Privacy Shield, zaručují, že budou dodržovat vysoké standardy ochrany osobních údajů platné v Evropské unii, a proto je využívání jejich služeb a nabízených technologií při zpracování osobních údajů zákonné.
 4. Kdykoli vám poskytneme další vysvětlení týkající se předávání vašich osobních údajů, zejména pokud vás to znepokojuje.
 5. Máte právo kdykoli získat kopii osobních údajů předaných do třetí země.

IX. Doba zpracování osobních údajů

 1. V souladu s platnou legislativou nezpracováváme vaše osobní údaje “neomezeně”, ale po dobu, která je nezbytná k dosažení stanoveného účelu. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje nenávratně vymazány nebo zničeny.
 2. Pokud nepotřebujeme s vašimi osobními údaji provádět jiné operace než jejich ukládání (např. když ukládáme obsah objednávky za účelem obrany proti reklamacím), dodatečně je zabezpečíme – pomocí pseudonymizace – až do jejich trvalého vymazání nebo zničení. Pseudonymizace zahrnuje zašifrování osobních údajů nebo souboru osobních údajů takovým způsobem, že je nelze přečíst bez dalšího klíče, takže se tyto informace stanou pro neoprávněnou osobu zcela nepoužitelnými.
 3. Pokud jde o konkrétní doby zpracování osobních údajů, informujeme vás, že osobní údaje zpracováváme po určitou dobu:
  1. doba trvání smlouvy – pokud jde o osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy;
  1. 3 roky nebo 10 let + 1 rok – ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby nároků (délka lhůty závisí na tom, zda jsou obě strany podnikatelé či nikoli);
  1. 6 měsíců – pokud jde o osobní údaje shromážděné při stanovení ceny služby a zároveň smlouva nebyla uzavřena okamžitě;
  1. 5 let – pokud jde o osobní údaje související s plněním povinností podle daňového práva;
  1. do odvolání souhlasu nebo do dosažení účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let – pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu.
  1. dokud není podána účinná námitka nebo není dosaženo účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let – pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů nebo pro marketingové účely;
  1. do doby, než zastarají nebo přestanou být relevantní, nejdéle však po dobu 3 let, pokud jde o osobní údaje zpracovávané zejména pro analytické účely, používání souborů cookie a správu webových stránek.
  1. Lhůty počítáme na roky od konce roku, ve kterém jsme začali zpracovávat osobní údaje, abychom zefektivnili proces výmazu nebo likvidace osobních údajů. Samostatné počítání období pro každou uzavřenou smlouvu by znamenalo značné organizační a technické obtíže a také značné finanční náklady, proto nám stanovení jednotného data pro výmaz nebo likvidaci osobních údajů umožňuje tento proces řídit efektivněji. Pokud využijete svého práva být zapomenut, jsou takové situace samozřejmě řešeny případ od případu.
  1. Další rok spojený se zpracováním osobních údajů shromážděných za účelem plnění smlouvy je dán tím, že hypoteticky můžete vznést nárok chvíli před uplynutím promlčecí lhůty, požadavek může být doručen s podstatným zpožděním nebo můžete nesprávně uvést promlčecí lhůtu svého nároku.

X. Práva subjektů údajů

 1. Dovolujeme si vás informovat, že máte právo na:
  1. přístup ke svým osobním údajům;
  1. oprava osobních údajů;
  1. vymazání osobních údajů;
  1. omezit zpracování osobních údajů;
  1. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  1. přenositelnost osobních údajů.
 2. Respektujeme vaše práva vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů a snažíme se vám výkon těchto práv co nejvíce usnadnit.
 3. Upozorňujeme, že tato práva nejsou absolutní, a proto můžeme v určitých situacích oprávněně odmítnout vyhovět vaší žádosti. Pokud však odmítneme žádosti vyhovět, děje se tak pouze po pečlivém zvážení a pouze v případě, že je odmítnutí žádosti nezbytné.
 4. Pokud jde o vaše právo vznést námitku, vysvětlujeme, že máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů (ty jsou uvedeny v oddíle III) ve vztahu k vaší konkrétní situaci. Musíte však mít na paměti, že podle předpisů můžeme námitku odmítnout vzít v úvahu, pokud se ukáže, že:
  1. existují oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo
  1. existují důvody pro vznik, uplatnění nebo obhajobu nároků.
 5. Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě po obdržení vaší námitky zpracování pro tento účel ukončíme.
 6. Svá práva můžete uplatnit:
 • zasláním e-mailu přímo společnosti na adresu sale@paton.cz nebo
 • – kliknutím na odkaz v e-mailu přiloženém na konci zprávy, nebo
 • – změnit údaje sami v panelu zákazníka na kartě “Informace o údajích”.

 XI. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XII. Závěrečná ustanovení

V rozsahu, na který se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, se použijí právní předpisy o ochraně osobních údajů.

(2) O všech změnách těchto zásad ochrany osobních údajů budete informováni e-mailem.

3 Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.