Všeobecné Obchodní Podmínky - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Všeobecné Obchodní Podmínky

Poskytujeme záruku DOOR-to-DOOR v délce 36 nebo 60 měsíců (v závislosti na produktu) na nákupy pro spotřebitele i firmy. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje zařízení konečnému uživateli na základě prodejního dokladu, tj. účtenky nebo faktury s DPH.

Pokud je zboží vadné, nevypadá nebo nefunguje podle popisu, má zákazník právo na bezplatnou opravu, výměnu, slevu nebo vrácení peněz.

Záruka se vztahuje pouze na škody vzniklé během záruční doby, které jsou způsobeny příčinami vlastními prodávanému výrobku nebo nevhodnou výrobní technologií.

Během základní záruční doby se poskytovatel servisu zavazuje provést pro majitele zařízení značky PATON™ následující činnosti:

 • Diagnostika a identifikace příčin závad,
 • Poskytnutí potřebných a originálních komponentů pro opravy
 • Provádění prací a výměna poškozených prvků
 • Kontrola opraveného zařízení,
 • Vrácení opraveného zařízení

Záruční doba se prodlužuje o dobu servisu zařízení.

Reklamovaný výrobek by měl být dodán na místo prodeje. Pro posouzení reklamace je nutné předložit doklad potvrzující nákup s datem prodeje (účtenka nebo faktura s DPH).

Základní záruční povinnosti se nevztahují na vybavení:

 • Které jsou mechanicky poškozené, což ovlivňuje fungování zařízení (např. deformace krytu nebo částí zařízení v důsledku pádu z výšky, pádu těžkého předmětu na zařízení, poškození ovládacích prvků nebo konektorů);
 • které byly poškozeny vlivem vysoké vlhkosti na napájení a elektronické komponenty;
 • které byly poškozeny v důsledku nahromadění vodivého prachu uvnitř (uhelný prach, kovové hobliny atd.).
 • Pokud se pokusíte opravit jeho uzly a/nebo vyměnit elektronické díly sami;
 • Poškození v důsledku instalace nevhodných dílů nebo příslušenství, použití nevhodných výrobků pro údržbu.

V závislosti na provozních podmínkách se doporučuje jednou za šest měsíců vyčistit vnitřní díly a sestavy stlačeným vzduchem, aby se předešlo poruchám. Předtím sejměte kryt z přístroje. Jednotku čistěte opatrně a udržujte hadici kompresoru v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo k poškození spojů elektrických součástí a mechanických celků.

Záruční povinnosti se nevztahují na výměnu součástí svařovacího zařízení, které podléhají opotřebení, tj. jsou vystaveny fyzickému kontaktu. Reklamace následujících součástí se přijímají nejpozději do dvou týdnů od data prodeje:

 • tlačítko vypnutí a zapnutí,
 • knoflíky pro nastavení svařovacích parametrů,
 • zásuvky pro připojení kabelů a dutinek,
 • ovládací zásuvky,
 • síťový kabel a síťovou zástrčku,
 • přepravní rukojeť, ramenní popruh, pouzdro, krabice,
 • držák elektrody, uzemňovací přípojka, hořák, svařovací kabely a objímky.

Záruka platí v celé Evropské unii. Svařovací kabely pro opravy nejsou potřeba, proto je prosím neposílejte.