Stížnosti - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Stížnosti

Pokud se po nákupu ukáže, že obdržené zboží je poškozené, nefunguje správně nebo není v souladu se smlouvou, máte právo na reklamaci. Vadné zboží by nám mělo být vráceno, abychom mohli prošetřit oprávněnost reklamace. V případě pochybností nás kontaktujte, abychom určili další potřebné kroky.

Jakoukoli reklamaci týkající se zboží nebo plnění kupní smlouvy můžete uplatnit ve dvou formách:

  • e-mailem na adresu sale@paton.cz
  • Prostřednictvím formuláře na webových stránkách: https://paton.cz/servis/formular-reklamacniho/


Pokud zvolíte první formu, měli byste k e-mailu připojit následující informace:

  • Jméno a příjmení kupujícího (název společnosti – pokud byl nákup uskutečněn pro firemní účely).
  • Číslo dokladu o prodeji (účtenka nebo faktura DPH)
  • Model reklamovaného zařízení
  • Popis závady


Každá reklamace bude posouzena do 14 dnů od obdržení žádosti ve správné podobě.