Vrácení Výrobku - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Vrácení Výrobku

Podle zákona o právech spotřebitelů máte právo odstoupit od koupě bez udání důvodu do 14 dnů ode dne doručení.

Právo odstoupit od smlouvy má pouze spotřebitel, podle článku 22 občanského zákoníku je spotřebitelem fyzická osoba, která činí právní úkon, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.

Toto právo se nevztahuje na osoby, které nakupují v souvislosti se svou podnikatelskou činností, např. pro společnost, pokud nákup přímo souvisí s činností dané společnosti.

Toto právo můžete uplatnit, pokud ve výše uvedené lhůtě učiníte písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy. K tomuto účelu můžete použít vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy na našich webových stránkách nebo na internetu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když své prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete v papírové nebo elektronické podobě poštou.

Vrácený výrobek je třeba zaslat do 14 dnů od data nákupu na adresu společnosti:

MasterWeld Sp.z o.o
Adresa: Ulice Kapitałowa 4
35-213 Rzeszów

Náklady na zpětnou přepravu nese kupující.

Právo na odstoupení od smlouvy vám neumožňuje volné používání výrobku. Pokud byl výrobek používán více, než je nutné pro zjištění jeho funkčnosti, má prodávající podle předpisů právo účtovat kupujícímu náklady na snížení jeho hodnoty.

O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás musíte informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) nebo použít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách či si stáhnout jeho vzor z internetu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když nám zašlete informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupíte-li od smlouvy, ponesete přímé náklady na vrácení zboží a budou vám uhrazeny náklady na samotné zboží a jeho odeslání.

Vrácení peněz bude provedeno v zákonné lhůtě 14 dnů od obdržení vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy. Kromě toho si vyhrazujeme právo zadržet úhradu až do obdržení zboží.